Mer framgång i byråbranschen med FeatValue och Asana

Med FeatValue-integrationen kan du bättre integrera dina kunder i din projektledning och samtidigt arbeta i din vanliga Asana-miljö.

Anslut Asana med FeatValue

FeatValue: Enkel, tydlig kundportal med alla nödvändiga funktioner

Din programvara för projekthantering: Komplexa processer med många vyer, filter och inställningar

FeatValue UI

Konfigureras på några få steg

Instruktioner

Autentisera i Asana

Här kan du ge FeatValue åtkomst till Asana.

Registrera dig på FeatValue

Efter att du har auktoriserat dig kommer du att omdirigeras till FeatValue. Där kan du skapa ett FeatValue-konto. Ditt FeatValue-konto kommer att kopplas automatiskt.

E-postverifiering

Välkommen till FeatValue!

Nu har du lyckats! Du kan nu bjuda in dina kunder och samarbeta med dem. Klicka på "Skapa klient":

Skapa kunder

FeatValue är utformat för att samarbeta med kunder.

Skapa projekt

Varje kund kan ha flera projekt. Du kan skapa projekt genom att klicka på "Skapa projekt".

Projektet har skapats i Asana

När du har skapat projektet har det redan skapats i Asana. Varje FeatValue-status definieras som ett separat avsnitt.

Du kan känna igen projekt från FeatValue genom prefixet "FV - ".

Skapa uppgift

Detta slutför konfigurationen. Du och dina kunder kan nu skapa uppgifter i FeatValue

När uppgiften har skapats visas den också i Asana.

Uppgift i Asana

Nu kan du slutföra arbetet med ditt team och dra uppgiften till avsnittet "Pågående". Om din kund ändrar prioriteringen eller lämnar en kommentar under tiden överförs detta direkt till Asana. Så snart du är klar kan du dra uppgiften till avsnittet "Client Review".

Din kund kommer att meddelas via e-post och kan kontrollera uppgiften i FeatValue:

.

Uppgiften kan accepteras eller avvisas.

Om något fortfarande saknas sätts uppgiften till "In Progress" igen i Asana. Om allt är i sin ordning stängs uppgiften också i FeatValue och du har förtjänat ditt slut på arbetet!

+49 251 590 644-60
hello@featvalue.com
Privacy PolicyImpressum